Giải pháp thông minh

NewAI cung cấp các giải pháp mang tính đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhận tạo. Xin mời dùng thử những sản phẩm thông minh của chúng tôi.

Tin tức

Một số thông tin cập nhật từ NewAI

Nhóm chúng tôi

Hien Nguyen

Founder⁄Researcher

Phuc Duong

Co-Founder⁄Researcher

Tu Huynh

Researcher

NewAI Blog

Một số bài viết mới nhất cập nhật từ NewAI Blog

Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy

Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), sau đây là một số định nghĩa, trong đó định nghĩa thứ ba của giáo sư Nils J. Nilsson được sử dụng trong dự án “100 năm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo”[1] của Đại học Stanford.

Sơ lược về học sâu

Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học sâu (Deep learning) cho phép các mô hình tính toán gồm nhiều tầng xử lý để học biểu diễn dữ liệu với nhiều mức trừu tượng khác nhau” [9]. Chúng tôi chỉ tập trung vào học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) – mô hình học lấy ý tưởng từ hệ thống kết nối các tế bào thần kinh trong bộ não người.

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Thời đại thứ tư (The Fourth Age) bắt đầu từ hiện tại dựa trên sự kết hợp hai công nghệ kỹ thuật số đột phá là AI và rô-bốt, trong đó AI là chủ đạo. Như vậy, dựa trên quan điểm của Byron Reese, việc phát minh ra trí tuệ nhân tạo được đánh giá ngang với phát minh ra lửa, nông nghiệp và chữ viết trong lịch sử phát triển của loài người. Và đó cũng cho thấy một niềm tin rằng loài người sẽ tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần.

Đối tác

Các đối tác đã và đang triển khai các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của chúng tôi.

Bạn cần giải pháp về trí tuệ nhân tạo?

Liên hệ với chúng tôi