Our products

We provide groundbreaking solutions in applying Artificial Intelligence. We also provide outsourcing service to many local and global companies in order to help businesses reduce labor and production costs significantly. Please visit and try our applications!

Our solutions

With the goal of providing intelligent solutions to promote digital transformation, NewAI Vietnam researches, develops and deploys smart solutions for organizations and businesses. Our consulting department is always ready to connect with your business.

Our services

In addition to providing technological products and solutions, at NewAI Vietnam, we provide customized services for each purpose of the business, to create values for businesses and the community together.

NewAI Blog 

Highlight articles from NewAI Blog - blog.newai.vn

deeplearning

Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy

Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), sau đây là một số định nghĩa, trong đó định nghĩa thứ ba của giáo sư Nils J. Nilsson được sử dụng trong dự án “100 năm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo”[1] của Đại học Stanford.

neuron

Sơ lược về học sâu

Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học sâu (Deep learning) cho phép các mô hình tính toán gồm nhiều tầng xử lý để học biểu diễn dữ liệu với nhiều mức trừu tượng khác nhau” [9]. Chúng tôi chỉ tập trung vào học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) – mô hình học lấy ý tưởng từ hệ thống kết nối các tế bào thần kinh trong bộ não người.

CM-KHCN

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Thời đại thứ tư (The Fourth Age) bắt đầu từ hiện tại dựa trên sự kết hợp hai công nghệ kỹ thuật số đột phá là AI và rô-bốt, trong đó AI là chủ đạo. Như vậy, dựa trên quan điểm của Byron Reese, việc phát minh ra trí tuệ nhân tạo được đánh giá ngang với phát minh ra lửa, nông nghiệp và chữ viết trong lịch sử phát triển của loài người. Và đó cũng cho thấy một niềm tin rằng loài người sẽ tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần.

We'd love to hear from you

Contact us