1 - Những thông tin chúng tôi thu thập

  1. Loại và số lượng thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng dịch vụ. Người dùng không cần phải tạo tài khoản truy cập khi sử dụng các dịch vụ trên Website của chúng tôi. Tuy nhiên, máy chủ của chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ nhật ký sử dụng dịch vụ của người dùng một cách nặc danh. Thông tin này có thể được sử dụng để tạo bản báo cáo về cách mà người dùng sử dụng Website và dịch vụ, thông qua đó chúng tôi có cơ sở để cải tiến Website và dịch vụ.

2 - Cách chúng tôi sử dụng thông tin

  1. Thông tin mà người dùng cung cấp trên Website và/hoặc các dịch vụ sẽ được xử lý bởi chúng tôi, và các bên thứ ba được ủy quyền bởi chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin định danh người dùng sẽ không được truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả thông tin sẽ được xử lý trong môi trường an toàn và bảo mật.
  2. Thời gian lưu trữ thông tin là không giới hạn, ngoại trừ có yêu cầu từ phía người dùng về việc xóa bỏ thông tin trên hệ thống lưu trữ của chúng tôi.

3 - Chia sẻ thông tin cá nhân

  1. Chúng tôi không thương mại bất kỳ thông tin gì của người dùng với bên thứ ba nào khác.
  2. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ quyết định chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba được xác nhận và ủy quyền bởi chúng tôi. Khi có yêu cầu từ Cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ cung cấp một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu người dùng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử, những thông tin cá nhân (tên, địa chỉ thư điện tử, thông điệp trao đổi) sẽ được sử dụng với mục đich trả lời hoặc chuyển tiếp cho các đơn vị có liên quan.

4 - Nhận thư điện tử từ chúng tôi

  1. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho người dùng trong một số tình huống. Khi chúng tôi gửi thư điện tử cho người dùng, chúng tôi sẽ sử dụng các cơ chế bảo mật mặc định của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, như: Google G Suite, Microsoft 365, ...

5 - Cookies và các công nghệ khác

  1. Các Website, dịch vụ, ứng dụng, thư điện tử, quảng cáo của chúng tôi sử dụng "cookies" và các công nghệ khác để giúp chúng tôi hiểu hành vi người dùng tốt hơn, bằng cách ghi nhận lại những phần nào của Website được người dùng truy cập nhiều, cũng như đánh giá sự hiệu quả của quảng cáo và công cụ tìm kiếm. Chúng tôi xem thông tin thu thập được từ cookies và các công nghệ khác là thông tin không bảo mật.

6 - Địa điểm lưu trữ và quản lí thông tin của khách hàng

  1. Thông tin của khách hàng được lưu trữ, truy vấn, xử lý bởi Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới. Các máy chủ lưu trữ và tính toán của chúng tôi được vận hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ là Viettel IDC (Việt Nam).

7 - Truy cập thông tin cá nhân của người dùng

  1. Người dùng có toàn quyền quản lý, quyết định với dữ liệu của mình trên hệ thống của chúng tôi. Trong trường hợp người dùng cần xóa dữ liệu của chính mình trên hệ thống của chúng tôi, người dùng vui lòng liên hệ qua biểu mẫu tại đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 30/01/2021)

Nội Dung Liên Quan

Chúng tôi sẵn sàng kết nối với quý đối tác.

Liên hệ với chúng tôi