1 - Phương thức thanh toán

  1. Để đảm bảo vấn đề bảo mật và an toàn trong thanh toán, cũng như lưu trữ được chứng từ giao dịch, hiện tại, Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới chỉ cung cấp hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
  2. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp và thông tin một cách chính xác và rõ ràng hình thức thanh toán trong quá trình giao kết hợp đồng.

2 - Thông tin thanh toán

  1. Thông tin thanh toán cho từng sản phẩm, dịch vụ sẽ được đề cập chi tiết trong hợp đồng giữa hai bên. Nếu có sự thay đổi về thông tin thanh toán, hai bên sẽ thỏa thuận và ghi nhận việc thay đổi bằng văn bản, và trở thành phụ lục hợp đồng.

3 - Xuất hóa đơn VAT

  1. Các giao dịch thanh toán sản phẩm, dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới cung cấp đều được phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) dưới dạng điện tử, và có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của Nhà nước.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 30/01/2021)

Nội Dung Liên Quan

Chúng tôi sẵn sàng kết nối với quý đối tác.

Liên hệ với chúng tôi