Chính sách Bảo mật

Mục lục

  1. Phạm vi chính sách
  2. Thu thập và Sử dụng Thông tin
  3. Sử dụng máy ảnh
  4. Sử dụng bộ nhớ ngoài
  5. Sử dụng Internet
  6. Bảo mật
  7. Các thay đổi về chính sách bảo mật
  8. Liên hệ

I. Phạm vi chính sách

NewAI Team phát triển ứng dụng NewAI OCR miễn phí trên nền tảng Android. Dịch vụ này được cung cấp bởi NewAI Team và hoàn toàn miễn phí.

Trang này được sử dụng để thông báo về chính sách của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân cho bất cứ ai sử dụng Dịch vụ này.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được đề cập trong văn bản này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để xử lý và cung cấp kết quả. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ hình ảnh của bạn với bất cứ ai.

II. Thu thập và Sử dụng Thông tin

Để cung cấp kết quả ocr, người dùng cần cung cấp hình ảnh hoặc tập tin PDF cần ocr cho chúng tôi bằng hình thức tải hình ảnh hoặc tập tin đó lên máy chủ.

Máy chủ của chúng tôi chỉ lưu các hình ảnh và tập tin lại với mục đích dùng làm tập dữ liệu, nhằm cải tiến chất lượng của dịch vụ trong tương lai.

III. Sử dụng máy ảnh

Chúng tôi cần sử dụng máy ảnh trên điện thoại của người dùng để hỗ trợ chụp hình, nhằm tăng tính tiện lợi khi sử dụng ứng dụng.

Nếu người dùng không muốn cấp quyền sử dụng máy ảnh trên điện thoại, người dùng có thể huỷ cấp quyền trong cài đặt cấp quyền cho ứng dụng trong hệ thống. Ứng dụng vẫn chạy bình thường ngoại trừ bạn không thể chụp ảnh bên trong ứng dụng nữa.

IV. Sử dụng bộ nhớ ngoài

Chúng tôi cần truy cập bộ nhớ ngoài của người dùng để tải hình ảnh và tập tin PDF lên màn hình ứng dụng. Chỉ hình ảnh hoặc tập tin nào người dùng muốn xử lý sẽ được tải lên máy chủ.

Người dùng có thể huỷ cấp quyền này bất cứ khi nào. Lưu ý rằng màn hình ứng dụng sẽ không hiển thị hình ảnh hoặc tập tin nào vì ứng dụng không có quyền truy cập vào hình ảnh hoặc tập tin của người dùng.

V. Sử dụng Internet

Chúng tôi cần truy cập Internet để tải lên hình ảnh hoặc tập tin người dùng đã chọn lên máy chủ. Nếu không có Internet, chúng tôi không thể tải lên hình ảnh hoặc tập tin của người dùng và không thể xử lý kết quả.

VI. Bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin cậy của người dùng trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, do đó chúng tôi cố gắng sử dụng các công nghệ được thuơng mại hợp pháp để bảo vệ nó. Nhưng vui lòng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của nó./p>

VII. Các thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để cập nhật những thông tin được thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi được đăng trên trang này.

VIII. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua newai.vn@gmail.com