Nhận Dạng Chữ In

Chúng tôi tự hào triển khai ứng dụng đầu tiên là Nhận dạng chữ in (OCR) trong các tài liệu được scan và hỗ trợ tìm kiếm trong thư mục.

 • Văn bản được scan

  Các văn bản được quét bằng máy scan hoặc được chụp bằng máy ảnh. Chúng tôi sẽ thực hiện OCR các văn bản này và chuyển sang dạng tập tin văn bản có thể quét khối được (bạn có thể tuỳ chọn định dạng tập tin đầu ra phù hợp với bạn). Dùng thử tính năng này, demo file.
  (Tải tập tin và làm theo huớng dẫn của biểu mẫu tải lên văn bản ở cuối trang. Bạn có thể tải lên văn bản khác của mình.)

 • Văn bản được scan có chứa bảng biểu

  Các văn bản được quét bằng máy scan hoặc được chụp bằng máy ảnh nội dung có chứa một hoặc nhiều bảng biểu. Chúng tôi sẽ thực hiện OCR các văn bản này và chuyển sang dạng tập tin văn bản có thể quét khối được kể cả bảng biểu. Trong truờng hợp chỉ muốn OCR bảng biểu, vui lòng chọn định dạng tập tin đầu ra là Microsoft Excel (bạn vẫn có thể tuỳ chọn định dạng tập tin đầu ra khác phù hợp với bạn). Dùng thử tính năng này, demo file.
  (Tải tập tin và làm theo huớng dẫn của biểu mẫu tải lên văn bản ở cuối trang. Bạn có thể tải lên văn bản khác của mình.)

 • Văn bản hành chính

  Các loại văn bản được ban hành bởi các cơ quan chính phủ, thuờng có định dạng tập tin là PDF. Chúng tôi sẽ thực hiện OCR các văn bản này và chuyển sang dạng tập tin văn bản có thể quét khối được (bạn có thể tuỳ chọn định dạng tập tin đầu ra phù hợp với bạn). Dùng thử tính năng này, file 1 or file 2
  (Tải tập tin và làm theo huớng dẫn của biểu mẫu tải lên văn bản ở cuối trang. Bạn có thể tải lên văn bản khác của mình.)

 • Văn bản có cấu trúc phức tạp

  Các văn bản có cấu trúc phức tạp như nhiều cột trong một trang, chữ bao quanh hình và các loại văn bản khác có độ phức tạp tương tự. Trong trường hợp này, lựa chọn tối ưu cho định dạng đầu ra chính là HTML. Tập tin HTML có khả năng giữ nguyên cấu trúc của văn bản ban đầu như cách đoạn, thụt lề. Dùng thử tính năng này, demo file
  (Tải tập tin và làm theo huớng dẫn của biểu mẫu tải lên văn bản ở cuối trang. Bạn có thể tải lên văn bản khác của mình.)

Nhận Dạng Chữ In Google Play
Nhận Dạng Chữ In App Store
Hỗ trợ định dạng PDF, PNG, JPG và JPEG. PDF tối đa 5MB hoặc 10 trang

Thao khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng