Trích Xuất Thông Tin Danh Thiếp

Nhận diện danh thiếp qua ảnh chụp và tạo danh bạ tự động

Get it on Google Play
Get it on Google Play

Nhận diện danh thiếp

Camera sẽ tự động nhận diện và tạo viền màu xanh quanh danh thiếp, nâng cao độ chính xác của ảnh khi chụp. Để đạt được kết quả tốt nhất, đối với danh thiếp có màu sáng nên để trên nền tối và ngược lại.

Cắt viền danh thiếp

Ảnh sau khi chụp sẽ được tự động cắt viền vừa bằng với danh thiếp cần trích xuất dữ liệu.

Tạo danh bạ

Thông tin liên hệ sẽ được tự động tạo dựa trên nội dung của danh thiếp. Sau khi được đồng ý tạo và lưu, liên hệ sẽ xuất hiện trong danh bạ của điện thoại.

Hỗ trợ ngôn ngữ

Ứng dụng hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có thể lựa chọn phù hợp với danh thiếp trước khi trích xuất nội dung.

Hướng dẫn sử dụng

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng