Về chúng tôi

Mục tiêu của NewAI là đề xuất các giải pháp thông minh cho các bài toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và truy hồi thông tin. Bằng cách áp dụng Trí tuệ nhân tạo, chúng tôi tự hào sẽ tạo ra những đột phá trong các giải pháp đề xuất.